Sophia - 23.10.2022: Kleine Freiheit, Osnabrück (DE)Photos byTania Tampieri